Frosinisällskapet (då Svenska Frosinisällskapet) grundades ursprungligen i Härnösand 1984 av Dikk Öberg, Börje Bruman och Roland Andersson.

Frosinisällskapet är en ideell förening som arbetar för att bevara den gamla, traditionella dragspelsmusiken så som den representeras av bland andra Pietro Frosini, Guido och Pietro Deiro, Ragnar Sundquist, Olle Johnny med flera. Vi vill att denna musik ska leva i framtiden och då inte bara som gamla inspelningar utan som en levande tradition med många unga utövare.

Du behöver inte kunna spela för att bli medlem. Det räcker med att vara intresserad och kanske vilja komma på våra träffar.

Vi vill ge dragspelare i alla åldrar och speciellt ungdomar chansen att träffas och utvecklas.

Är du intresserad av denna gamla fina, traditionella musik bli då medlem hos oss och ta del av vår musikaliska gemenskap!