Vi i frosinisällskapet sätter ett högt värde på att bevara dragspelskulturen i alla dess former. Vi har därför samlat ett brett urval av medier här på sidan som du som dragspelsintresserad kan ha glädje i att ta del av. Det är vår förhoppning att detta arkiv ska komma att växa och skildra, inte bara förenings utveckling, men också den svenska dragspelskulturens framfart.