Siduppdatering och utökat notarkiv

Idag uppdateras vår hemsida ännu en gång. Den största förändringen är att man nu kan skapa ett konto på hemsidan och som medlem då få tillgång till medlemsspecifika sidor, däribland ett bredare utbud av kompositörer och kompositioner.

Med denna uppdatering följer en utökning av vårt notarkiv där kompositioner av Ragnar Sundquist och Guido Deiro har gjorts tillgängliga för medlemmar med ett aktivt konto. Vi har även lagt till ett ökat antal av kompositioner från Pietro Frosini, Pietros kompositioner kommer dock som tidigare att vara tillgängliga för alla.


För att skapa ett konto klickar man på “Registrera dig” och fyller sedan i alla uppgifter, inse att alla nyskapade konton är från början inaktiva och kommer först att aktiveras ett par dar efter att kontot skapats och medlemsavgift betalts i vuxens fall. I ungdoms fall (upp till 25 år) krävs bara att en intresseanmälan gjorts. Mer info om hur man blir medlem kan hittas under “Bli medlem”.


Om problem eller frågor uppstår eller kontot ej aktiverats efter några dagar kan man kontakta adam.andersson@frosinisallskapet.se alternativt använda formuläret under “Kontakt” för att få hjälp.Published: September, 02, 2021