Ordförande

Elin Öjefelt Bäckström


Phone number:

072-722 02 03


Email:

elin.ojefelt@frosinisallskapet.se

Vice ordförande

Robert Jensen


Phone number:

070-258 41 01


Email:

robert.jensen@frosinisallskapet.se

Kassör

Raymond Persson


Phone number:

073-088 00 84


Email:

raymond.persson@frosinisallskapet.se

Sekreterare

Sigrid Öjefelt


Phone number:

070-024 77 50


Email:

sigrid.ojefelt@frosinisallskapet.se

Vice sekreterare

Per Nilsson


Phone number:

070-603 13 69


Email:

per.nilsson@frosinisallskapet.se

IT-ansvarig

Adam Andersson


Phone number:

073-816 23 23


Email:

adam.andersson@frosinisallskapet.se